SANAT’IN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

SANATIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Sanat, insanın duygu, düşünce ve hayallerini, somut ve soyut malzemelerle yaratıcı gücünü kullanarak kişiyi etkileyecek biçimde anlatmasıdır. Güzel sanatlar  ise insanların, dış dünyaya yönelik duygu, düşünce ve izlenimlerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla anlatması; edebiyat, müzik, resim, heykel, mimari ve tiyatro gibi faaliyetlerle  insanda coşku ve hayranlık uyandırmasıdır.   Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır .

Güzel sanatlar  insanda hayranlık, estetik heyecan uyandıran, ince bir duygudan, üstün bir sezgiden doğan  müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro ve sinema gibi sanatlardır. Güzel sanatlar; insanlarda heyecan, zevk, hayranlık yaratan sanatlardır.

Güzel sanatlar, hitabettikleri duyulara ve eserlerinin zaman veya uzay çevrelerinde yerleştiklerine göre, ikiye ayrılır :

1. Fonetik sanatlar (edebiyat, musiki);

2. Plâstik sanatlar (resim, heykelcilik, mimarlık) gibi. Bunlar estetiğe bağlıdırlar.

Roger Caillois’ya. göre : “İki güzellik vardır: İnsanın doğada bulduğu güzellikle, kendi yarattığı güzellik.” Diğerine olan hayranlığını da, ötekine olan hayranlığını da aynı sıfatlar belirtir, ister görünüm, ister tablo, ister ağaç, ister tapınak olsun, her zaman, her yerde aynı şeylere hayran olsaydı, hiç bir güzellik kalmayacaktı. Ama durum hiç de böyle değil: güzellik fikri zevklerle birlikte, yani iklimlere, çağlara, hattâ bireylere göre değişir gibi görünüyor. Estetikler alışkanlıktan, eğitimden çıkıyor. Zıt denilebilecek derecede ayrılıyorlar birbirlerinden. Her kültür insana, gizliden gizliye, söylenmemiş eğilimler aşılıyor, o da bunların doğal olduklarına, tarihten ya da okuldan geldiklerine inanıyor. Çevre ancak görüş tarzına etkiyen, gizli aşılayan bir perdenin ardından fark edilir.

Her geleneğin uyuşmaz yığınları içinde çözülebilir kalacak kadar canlı ve güçlü olan bu evrensel, ortak dayanak noktası, olsa olsa doğanın kendisi olabilir. Ondan yola çıkarak, en farklı estetikler birbirlerini tamamlarlar. Güzelliğin kavranılabilir tek kaynağını doğal görünüşler meydana getirir. Doğal olan ya da doğaya göre donanan, doğanın biçimlerini, oranlarını, düzenlerini yeniden meydana getiren ya da benimseyen her şey güzel sayılır. Güzellik izleminin başka kaynağı olamaz. Gerçekten de, insan doğanın karşısında değildir, kendisi de doğadır: madde olarak, hayat olarak, evreni yöneten fizik ve biyolojik yasalara bağlıdır. Bunlar içine işlerler, onu düzenlerler. İnsan bunlarla birleşir, ya da, hiç değilse, bunlardan ayrılamaz.

İnsan, güzellik ölçülerini yalnız doğadan çıkarır. .Doğada, tam anlamıyla çirkinlik, ancak iş yapabilecek bir varlık, kendi başına, onu değiştirmek isteyip de yaptığında başarı gösteremediği zaman belirir, insan, yarattığı zaman yanılabilir, çünkü başarması mümkün olunca, başarısızlığa uğraması da mümkün olur. Görünümler ilgi çekmekten uzak, can sıkıcı olabilir. Kendi başlarına, çirkin değildirler. Ama insan, dinlendirici, büyüleyici, hayranlık verici bahçeler meydana getirmesini biliyorsa, en güzel yerlere reklâm panoları, fabrikalar, garlar, biçimsiz yapılar sokarak onları çirkinleştirmesini de bilir. Doğanın yanılmazlığıyla desteklenmeyen her ekleme tehlikelidir. Sanat başlayınca, hesaplar, yanılma, yanılmama şansları da başlar.

Güzeli, güzelin üzerimizdeki etkilerini konu olarak alan felsefe koluna estetik adı verilir. Gerçeğe erişmek için akla mantık nasıl yol gösterirse, güzeli bulmak için de estetik duyguya öyle yol gösterir. Sanatı her türlü fikir, ahlâk, fayda gibi amaçlardan uzaklaştırarak onu sırf bir duygulanma aracı sayan kurama Estetikçilik denir.

Güzel sanatların konusu; tabiat varlıkları, toplum olaylarıdır. Bilgi, görgü, duygu, düşünce güzel sanatları yaratan temel öğelerdir. Genel olarak, karma karışık olan insan ruhuna, işte ancak, güzel sanatlar bir biçim verebilmektedir.

Sanat: Çizim, sanatın dürüstlüğüdür. Onda aldatmanın olasılığı yoktur. Ya iyidir ya da kötü. ~ Salvador Dali

PLASTİK SANATLAR: Plastik sanatlar, kalıplanabilen veya şekil verilebilen (plastik niteliğe sahip) boya, kil, alçı gibi malzemelerin uygulanmasıyla oluşturulan, resim, heykel, çizim vb. sanatların tümüne verilen genel addır. Daha kapsayıcı ve günümüze daha uygun bir terim olarak görsel kültür kullanımı da yaygınlaşmaktadır.   Plastik sanatları oluşturan alt dallar arasında; resim, heykel, seramik, fotoğraf, özgün baskı, gravür v.b. sayılabilir. plastik sanatlar yontu, seramik gibi üç boyutlu olan sanatlar. plastik sanatlar ,heykel, seramik gibi üç boyutlu olan sanatlar.

Görsel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir. Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler ortaya çıkaran sanatlardır. Görsel sanatlar insanda heyecan ve hayranlık uyandıran sanatlar. Bu sanatlar ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardır.

Resim sanatı ve alt dalları:

1- Soyut 2- Natürmord 3- Figüratif 4- Nü (Çıplak) 5- Portre 6- Slayt 7- Duvar Boyama

Güzel sanatlar genel olarak resim, şiir, tiyatro, mimari, heykel ve müzik gibi insanlarda bir zevk duygusu uyandıran sanatlara verilen genel bir isimdir. Dünya genelinde yapılan, uygulanan güzel sanatlar analiz edildiğinde bu sanat dallarının temel gayesinin güzel olan şeyleri ifade etmek olduğu görülmektedir. İnsanlar güzeli ifade etmek adına farklı yöntemlere başvurduklarından dolayı zaman içerisinde güzel sanatların dalları meydana gelmiştir.

Yüzünüzü görmek için aynaya bakarsınız, ruhunuzu görmek için sanat yapıtlarına bakarsınız. George Bernard Shaw