ÖZEL YETENEK SINAVLARI VE TYT’NİN ÖNEMİ

Yetenek Sınavları ve TYT Önemi

TYT  sınavına hazırlanırken  öncelikle  disiplinli  çalışmanızı  saglayacak  bir  çalışma  planı  yapmanız  ve  bu plana uygun  olarak  sınavlara hazırlanmanızdır. Birinci  kural; zamanı  iyi  yönetmeyi  öğrenmeniz gerekir.Çalışmalarınızı süre  tutarak yapın.

Güzel  sanatlar fakülteleri  yetenek sınavlarına  hazırlanan  öğrenciler  ve  lise  mezunlarının  dikkat  etmesi gereken  konulardan  bir  tanesi de  TYT   Temel  yeterlilik testinde  başarılı  olabilmek  için  sıkı  bir  çalışma  disiplini  içerisinde  bu  sınava  hazırlanmaktır. TYT  sınavında  her soru  başarı  sıralaması  için  çok  kıymetli. Sınavda  sorulara  emin  olarak  cevap  vermenin  yanında  eğer  soruyu  bilmiyorsanız , yanlış  işaretlemektense  boş bırakmak  başarı  sıralaması  ve  alacağınız  puanı  etkilemektedir.

Türkçe  konularında  dil bilgisi ,anlatım bozuklukları, yazım  yanlışları, sözcükte  yapı, imla, noktalama  gibi konuları  tamamladıktan  sonra  bolca  soru  çözümlerini  süre  tutarak  yapın. Bu  size  zamanı  kullanmayı öğretir. Türkçe  sorularında  net  sayınızı paragraf  soruları  belirlemektedir. Bu nedenle  her  gün  en  az 100   paragraf sorusu  çözün.Bununla alakalı kitaplar romanlar okumaya devam edin. Bu  sayede  paragraf  sorularını  daha  hızlı  okuyup yorumlayıp çözüme ulaşırsınız. Matematik  sorularında ise; problem   sorularına  ağırlık  verin! Günlük  30  problem  sorusu  çözerek  TYT  sınavında  net  sayınız artar. Sosyal bilimler testinde ayrıca çalışmanız gereken iki ders ise Din kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe. Bu derslerden  5’er soru çıkmaktadır. Bu derslerle  alakalı  konu  anlatımlı  ve  bölüm  testli  sorulardan  faydalanabilirsiniz. Deneme sınavlarında amaç;  konu  eksiklerini  tespit  edip  sınava  daha iyi  hazırlanmaktır. Unutmayın ki ;TYT  sınavında  alacağınız  puan  üniversitelere  göre  değişen  taban  TYT  puanı  ve  üzerindeki  alacağınız  puanlar  güzel  sanatlar  fakültelerinin  yetenek  sınavlarındaki  alacağınız  puan  ve  başarı  sıranızı  etkilemektedir. Bu  hususları  dikkate alarak  hazırlanmanızı  tavsiye  ederiz

Özel  yetenek  gerektiren  programların sınavları  yetenek  sınavlarına  gireceğiniz üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Yetenek  sınavı  ve değerlendirmesi  ilgili üniversite tarafından yürütülür. Özel  yetenek  sınavı  gerektiren programlar ÖSYM  yüksek öğretim kurumları sınavı (YKS) kılavuzunda’ki  Tablo 5’te yer almaktadır. Tablo 5’te yer alan  yükseköğretim  programlarının sınavlarına  başvurabilmek  için  2019-TYT puanının  en az 150 olması  gerekmektedir. Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine  ilgili üniversiteler tarafından  karar verilerek, ilgili yükseköğretim  kurumunca  duyurulacaktır. Bu tablodaki  yükseköğretim  programları  için özel yetenek  sınavları  Yükseköğretim Kurulunun  belirlediği  ilke  ve  kurallar  doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim  kurumları  tarafından yapılacaktır. Başvuru  şartları ilgili kurumlar  tarafından  başvuru  için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.Tablo 5’te yer alan yükseköğretim  programının  özelliğine  göre, yetenek  sınavları  üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak  ve  sınavın sonuçları  toplanarak  bir puan hâlinde  ifade  edilecektir. Bu  puana   Özel Yetenek  Sınavı Puanı (ÖYSP) denir. Üniversiteler, Özel  Yetenek  Sınavına  giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet  adresinden  2019-YKS  sonuçları  açıklandıktan  sonra öğrenebileceklerdir. a) Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP) b) Ortaöğretim Başarı Puanı c) 2019-TYT Puanı (TYT-P): Temel yeterlilik testi puanı

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Özetle söylemek gerekirse TYT  sınavında  göstereceğiniz başarı üniversitelere  göre  değişen  taban  TYT  puanı  ve  üzerindeki  alacağınız  puanlar  güzel  sanatlar  fakültelerinin  yetenek  sınavlarındaki  alacağınız  puan  ve  başarı  sıranızı  % 22 etkilemektedir. Bu  hususları  dikkate alarak  hazırlanmanızı  belirtir  TYT ve yetenek sınavlarında başarılar dileriz.